home | contact
De Vakfederatie Rietdekkers
Het enige echte "Keurmerk"
Foto

Voor u als klant is de vakfederatie rietdekkers het enige echte "keurmerk" van de rietdekkers in Nederland. Om een lid van de vakfederatie rietdekkers te worden ben je verplicht in het bezit van je vakdiploma rietdekker te zijn, en ook ben je verplicht je te houden aan de kwaliteitseisen voor het rietendak zoals deze zijn gesteld door die zelfde vakfederatie rietdekkers. Natuurlijk zijn wij als rietdekkersbedrijf de Laat ook lid van de vakfederatie rietdekkers.

De vakfederatie rietdekkers is een branche organisatie voor rietdekkend Nederland. Zij behartigen de belangen van de rietdekkers en het rietendak in Nederland, zowel op economisch als sociaal gebied. Dit willen ze bereiken door o.a.:

  • Het promoten van het rietendak.
  • Het organiseren van de opleiding rietdekker.
  • Het geven van technische voorlichting en advies.
  • Het voeren van overleg met de overheid en andere beroepsgroepen.
  • Het stellen en bewaken van de kwaliteitseisen, d.m.v. opleverkeuringen.
  • Het maken en beheren van de website, www.riet.com.
  • Het uitgeven van een vaktechnisch tijdschrift, het drijfbord.

Om een lang verhaal kort te maken, de vakfederatie rietdekkers is er voor uw algemene vragen met betrekking tot het rietendak in zijn algemeen, de rietdekker is er om zich specifiek te richten op de vragen, wensen en adviezen betreffende uw eigen rietendak. 

(Om naar de site van de vakfederatie te gaan klikt u op het logo van de vakfederatie rietdekkers links in uw beeld.)